| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Nowe zasady pomocy de minimis dla zakładów pracy chronionej

Nowe zasady pomocy de minimis dla zakładów pracy chronionej

Od 1 maja przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy chronionej dostali możliwość dokonywania wydatków ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) na zasadzie pomocy de minimis


WAŻNE!

Wydatkowanie środków ZFRON zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej stanowi pomoc publiczną.


Fakt udzielenia pomocy powinien być potwierdzony zaświadczeniem o pomocy de minimis wydanym przedsiębiorcy przez organ podatkowy, podmiot uprawniony do pobierania opłat na podstawie odrębnych przepisów albo podmiot udzielający pomocy.


Rozporządzenie doprecyzowało zasady uzyskiwania przez przedsiębiorców zaświadczeń o pomocy de minimis.

Występując o wydanie zaświadczenia, przedsiębiorca przedstawia:

1) informację o dokonaniu wydatku ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania,

2) uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

3) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis,

4) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w myśl wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004).


Rozporządzenie wprowadza zakaz łączenia pomocy de minimis z inną pomocą publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, na wypadek gdyby łączna kwota pomocy spowodowała przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy publicznej innej niż de minimis. Zapis ten jest spójny z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006. Rozporządzenie WE wprowadza ograniczenia w udzielaniu pomocy publicznej w celu uniknięcia obchodzenia maksymalnej intensywności pomocy określonej w różnych instrumentach wspólnotowych.


Rozporządzenie obowiązuje do 30 czerwca 2014 r.


l rozporządzenie Rady Ministrów z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej - Dz.U. Nr 76, poz. 496

l rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis - Dz.Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 r.


dr Katarzyna Żuk

pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

reklama

Źródło:

Monitor Księgowego

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »