| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Czasowe świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Czasowe świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają podjąć się czasowego świadczenia usług w Polsce nie mogą zapominać o zapleczu administracyjnym, czyli wszystkich formalnościach związanych z prowadzeniem działalności. O jakich istotnych kwestiach należy pamiętać?

Procedury podejmowania czasowej działalności usługowej w Polsce nie kończą kontaktów usługodawcy z organami administracji. W toku wykonywanej działalności należy zwracać uwagę na szereg grup przepisów, spośród których najważniejsze zostaną tutaj wymienione.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Obowiązki usługodawcy

Jeżeli usługodawca podlega obowiązkowi wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, to w pierwszej kolejności powinien dbać o regularne zgłaszanie organowi ewidencyjnemu zmian wszelkich danych dotyczących przedsiębiorcy oraz rodzaju i miejsca jego działalności w Polsce.

Ponadto, na usługodawcy ciąży obowiązek zadbania, by czynności wymagające posiadania kwalifikacji zawodowych w Polsce wykonywane były przez osoby faktycznie takie kwalifikacje posiadające (wraz z wymaganymi dyplomami, certyfikatami itp.), a także, że chociaż świadcząc usługi w Polsce, robi to przy użyciu własnego tytułu zawodowego i w oparciu o zasady wykonywania zawodu określone przez prawo państwa jego pochodzenia, to jednocześnie powinien respektować polskie przepisy z zakresu sposobu wykonywania danego zawodu oraz ochrony konsumentów.

Usługodawca zobowiązany jest także przestrzegać licznych przepisów chroniących ważne dobra publiczne przed zagrożeniem ze strony wykonywanej działalności gospodarczej. Zaliczamy do nich m.in. przepisy z zakresu bhp, ppoż, prawa pracy, przepisy sanitarne i epidemiologiczne, ochrony środowiska naturalnego, gospodarki odpadami, wykorzystywania budynków i lokali na cele działalności gospodarczej itp. Przestrzeganie tych przepisów podlega kontroli upoważnionych organów, inspekcji i służb (według różnych rachunków jest ich w Polsce ponad 50), a ich naruszenia najczęściej wiążą się z sankcjami finansowymi, choć niekiedy, w ciężkich przypadkach, oznaczać mogą czasowe lub nawet trwałe pozbawienie usługodawcy prawa do wykonywania działalności. 

Usługodawca musi zastosować prawidłową stawkę VAT

Obowiązek przestrzegania zasad uczciwej konkurencji

Równie istotne jest także przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w tym zakazujących zmów cenowych i innych porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej na rynku.

Usługodawcy świadczący w Polsce czasowo usługi objęte reglamentacją, a zatem posiadający koncesje, zezwolenia oraz wpisani do rejestrów działalności regulowanej, powinni szczególną wagę przywiązywać do warunków wykonywania tej działalności, opisanych w ustawach, a czasami wynikających także z samej koncesji lub (rzadziej) zezwolenia. Warunki te są bowiem bezpośrednio związane z prawem przedsiębiorcy do wykonywania określonej działalności gospodarczej. Organ, który udzielił koncesji albo zezwolenia, albo który prowadzi rejestr działalności regulowanej, ma  możliwość kontrolowania usługodawcy w zakresie świadczonych w Polsce usług. Naruszenie warunków wykonywania działalności spotka się z nałożeniem na usługodawcę obowiązku usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie, pod sankcją pozbawienia prawa do dalszego wykonywania działalności. Nie dotyczy to wszakże naruszeń rażących, które pozwalają organowi pozbawić usługodawcę prawa do dalszego świadczenia usług od razu, bez wyznaczania dodatkowego terminu. Nadto, usługodawca który utraci koncesję, zezwolenie, lub zostanie wykreślony z rejestru działalności regulowanej z powyższych przyczyn, będzie mógł ponownie starać się o uzyskanie prawa do wykonywania tej działalności w Polsce dopiero po upływie 3 lat. Oczywiście od decyzji o cofnięciu koncesji czy zezwolenia, albo o zakazie wykonywania działalności regulowanej, przysługuje usługodawcy odwołanie (w decyzji wskazane być musi do jakiego organu i w jakim terminie), a w dalszej perspektywie skarga do sądu administracyjnego, ale  decyzji tej organ może (a w przypadku decyzji o zakazie wykonywania działalności regulowanej musi) nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że mimo wniesionego odwołania, do czasu jego uwzględnienia, usługodawca nie może dalej wykonywać swojej działalności. Sankcje za nieprzestrzeganie warunków działalności są zatem w przypadku działalności objętej reglamentacją szczególnie dotkliwe, a zatem usługodawca musi na te warunki szczególnie uważać.

Obowiązek wystawiania rachunków za wykonane usługi

Kontrole przedsiębiorców

Pozycję usługodawcy wobec licznych organów mogących go kontrolować wzmacniają natomiast zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej zasady kontroli. Zaliczamy do nich takie zasady, jak: przeprowadzanie kontroli po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy, prowadzenie kontroli przez pracownika organu kontroli po okazaniu legitymacji służbowej oraz upoważnienia (z którego wynikać musi m. in. zakres kontroli oraz dopuszczalny czas jej prowadzenia), prowadzenie kontroli w obecności kontrolowanego i w sposób sprawny oraz możliwie niezakłócający funkcjonowania przedsiębiorcy, czy wreszcie zasada jednej kontroli w jednym czasie, ograniczonego czasu trwania wszystkich kontroli w roku kalendarzowym oraz możliwość zgłaszania sprzeciwu wobec czynności kontrolnych. Niestety, ustawa przewiduje dość dużą liczbę wyjątków od tych chroniących przedsiębiorców zasad.

Źródło: eu – go.gov.pl

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK