| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy ocenianiu ofert zobowiązany jest przede wszystkim przestrzegać zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji (wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”), jak również przestrzegać zakazu prowadzenia negocjacji dotyczących złożonych ofert (art. 87 ust.1 Ustawy).

Analizując przepisy Ustawy, należy także odnieść się do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy, usługi - zwanej dalej „Dyrektywą”. Dyrektywa znajduje zastosowanie w polskim porządku prawnym dotyczącym zamówień publicznych, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, będące przedmiotem regulacji Dyrektywy. Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty unormowana jest w przepisach Dyrektywy w art. 53, a także uzupełniająco punktem 46 preambuły.

 

Zgodnie z art. 53 bez uszczerbku dla krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych dotyczących wynagradzania z tytułu niektórych usług, kryteriami, na podstawie których instytucje zamawiające udzielają zamówień publicznych są:

 

a) w przypadku gdy zamówienia udziela się na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej, różne kryteria odnoszące się do danego zamówienia publicznego, przykładowo jakość, cena, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, koszty użytkowania, rentowność, serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, termin dostarczenia lub czas dostarczenia lub realizacji; lub

 

b) wyłącznie najniższa cena.

 

Jak pokazuje powyższe, w przypadku określenia w postępowaniu różnych kryteriów (w tym kryteriów środowiskowych), dyrektywa nie wymaga, aby największe znaczenie miała cena. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z jego punktu widzenia, co pozwala na spojrzenie poprzez pryzmat celu określonego zamówienia.

 

Dyrektywa wskazuje na konieczność oszacowania przez instytucję zamawiającą wagi / znaczenia każdego z kryteriów wybranych w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Dyrektywa jednak dopuszcza możliwość odstąpienia przez instytucję zamawiającą, w określonych przypadkach, od obowiązku określania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem ich znaczenia.

 

Zgodnie z art. 53 akapit 3 Dyrektywy jeżeli w opinii instytucji zamawiającej przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn, instytucja zamawiająca wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu w dokumentach zamówienia lub, w przypadku dialogu konkurencyjnego, w dokumencie opisowym kryteria w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z Dyrektywą nie wymaga się, aby cena stanowiła dominujące w postępowaniu kryterium.

 

Ww. uregulowania pokazują, iż Zamawiający ma instrumenty prawne, za pomocą których ma możliwość kształtowania kryteriów oceny ofert w sposób nawiązujący do potrzeb i specyfiki konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również do obecnie promowanej idei „zielonych zamówień publicznych”. Co więcej, obecne unormowania dają gwarancję jednostkom publicznym, iż w przypadku zastosowania tego typu kryteriów, innych niż kryterium ceny, nie narażą się one na zarzut naruszenia ustawy lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 


Paweł Sendrowski

Wspólnik zarządzający

www.pzp.wgpr.pl, biuro@wgpr.pl

 

 

 

 

 

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK