| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy ocenianiu ofert zobowiązany jest przede wszystkim przestrzegać zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji (wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”), jak również przestrzegać zakazu prowadzenia negocjacji dotyczących złożonych ofert (art. 87 ust.1 Ustawy).

Analizując przepisy Ustawy, należy także odnieść się do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy, usługi - zwanej dalej „Dyrektywą”. Dyrektywa znajduje zastosowanie w polskim porządku prawnym dotyczącym zamówień publicznych, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, będące przedmiotem regulacji Dyrektywy. Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty unormowana jest w przepisach Dyrektywy w art. 53, a także uzupełniająco punktem 46 preambuły.

 

Zgodnie z art. 53 bez uszczerbku dla krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych dotyczących wynagradzania z tytułu niektórych usług, kryteriami, na podstawie których instytucje zamawiające udzielają zamówień publicznych są:

 

a) w przypadku gdy zamówienia udziela się na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej, różne kryteria odnoszące się do danego zamówienia publicznego, przykładowo jakość, cena, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, koszty użytkowania, rentowność, serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, termin dostarczenia lub czas dostarczenia lub realizacji; lub

 

b) wyłącznie najniższa cena.

 

Jak pokazuje powyższe, w przypadku określenia w postępowaniu różnych kryteriów (w tym kryteriów środowiskowych), dyrektywa nie wymaga, aby największe znaczenie miała cena. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z jego punktu widzenia, co pozwala na spojrzenie poprzez pryzmat celu określonego zamówienia.

 

Dyrektywa wskazuje na konieczność oszacowania przez instytucję zamawiającą wagi / znaczenia każdego z kryteriów wybranych w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Dyrektywa jednak dopuszcza możliwość odstąpienia przez instytucję zamawiającą, w określonych przypadkach, od obowiązku określania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem ich znaczenia.

 

Zgodnie z art. 53 akapit 3 Dyrektywy jeżeli w opinii instytucji zamawiającej przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn, instytucja zamawiająca wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu w dokumentach zamówienia lub, w przypadku dialogu konkurencyjnego, w dokumencie opisowym kryteria w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z Dyrektywą nie wymaga się, aby cena stanowiła dominujące w postępowaniu kryterium.

 

Ww. uregulowania pokazują, iż Zamawiający ma instrumenty prawne, za pomocą których ma możliwość kształtowania kryteriów oceny ofert w sposób nawiązujący do potrzeb i specyfiki konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również do obecnie promowanej idei „zielonych zamówień publicznych”. Co więcej, obecne unormowania dają gwarancję jednostkom publicznym, iż w przypadku zastosowania tego typu kryteriów, innych niż kryterium ceny, nie narażą się one na zarzut naruszenia ustawy lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 


Paweł Sendrowski

Wspólnik zarządzający

www.pzp.wgpr.pl, biuro@wgpr.pl

 

 

 

 

 

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Regulski

analityk DM TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »