| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja

Co jest niedozwolone we wzajemnych relacjach między przedsiębiorcami oraz jak się bronić przed zakazanymi praktykami?

Zakazanym czynem nieuczciwej konkurencji jest także wysyłanie imiennie wystawionych pism, noszących cechy oficjalnych przesyłek, w których informuje się odbiorców o rzekomych wygranych, a także łudzenie klientów wygraną (o ile np. kupią określony towar w konkretnej ilości czy wpłacą daną kwotę na wskazane konto).

Innym częstym, choć nienazwanym czynem nieuczciwej konkurencji jest żerowanie na cudzej renomie (nazywane pasożytnictwem) w celu uzyskania korzystnej sytuacji rynkowej. Przykładem może być wykorzystanie we własnej reklamie wizerunku lub sloganu obcej, wysoko pozycjonowanej marki (np. pojawienie się w tle hotelu Hilton).

Niedozwolone są także wybrane formy sprzedaży premiowanej (np. udzielanie nieodpłatnych premii w postaci towarów/usług innych niż przedmiot sprzedaży).

Budzącym spore kontrowersje wśród wielu przedsiębiorców jest zakazane wprowadzanie do obrotu przez sklepy dyskontowe tzw. marek własnych, w ilości przekraczającej 20%. Wątpliwości rodzi np. termin 'dyskontowy' (nie wiadomo, które sklepy można za takowe uznać).

Żeby można było stwierdzić, że doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, muszą jednocześnie zostać spełnione 3 warunki:

1. dane zachowanie musi nastąpić w toku działalności gospodarczej;

2. czyn musi być sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami (rozumianymi jako pożądane oraz właściwe moralnie i zwyczajowo zachowania przedsiębiorców w działalności gospodarczej, które są nastawione na uczciwe konkurowanie na rynku);

3. działanie musi zagrażać/naruszać gospodarczy interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

W praktyce należy poszukać związku między danym naruszeniem prawa a stosunkami rynkowymi powstałymi w wyniku tego czynu, z punktu widzenia zasad uczciwej walki konkurencyjnej.

Ustawa przewiduje tzw. odwrócony ciężar dowodu - tzn. udowodnienie prawdziwości, np. treści reklamy czy oznaczeń/informacji umieszczanych na towarach lub ich opakowaniach, spoczywa na oskarżonym.

Czyny nieuczciwej konkurencji opisane w ww. ustawie, są rozumiane według przepisów kodeksu cywilnego jako delikty, czyli czyny niedozwolone (stanowią tzw. przepisy szczególne - lex specialis - w stosunku do art. 415 i n. kc). Dlatego jeśli nie ma podstaw do zastosowania przepisów ww. ustawy (np. jeżeli czyn zajdzie poza obrotem gospodarczym, nie godzi w interesy innego przedsiębiorcy, dotyczy konsumentów), stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (ew. inne, np. dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych - o tym w następnym wydaniu) jako podstawę prawną dochodzenia własnych roszczeń.

Przedsiębiorcy, których interes został naruszony lub chociażby zagrożony w wyniku dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, mogą dochodzić swoich roszczeń:

• majątkowych (naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych, wpłacenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego);

• niemajątkowych (zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia jedno- lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i formie - co może być niezwykle kosztowne, szczególnie w przypadku ogólnopolskich, poczytnych mediów).

Instytucje reprezentujące zbiorowe interesy konsumentów lub konkurencji mają nieco węższy zakres roszczeń. Mogą występować o zasądzenie sumy pieniężnej na cel społeczny lub z roszczeniami niemajątkowymi.

O wydanie odpowiedniego zarządzenia można wystąpić do sądu, w którego okręgu znajduje się mienie pozwanego podmiotu lub w miejscu wystąpienia niedozwolonego czynu.

Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji przedawniają się po 3 latach (bieg przedawnienia liczy się osobno w stosunku do każdego naruszenia) i po 10 latach od momentu zdarzenia wyrządzającego szkodę. Dotyczy to także szkód wynikłych ze zbrodni lub występku, bez względu na to, kiedy powód dowiedział się o danym fakcie i jej sprawcy.

Ustawa przewiduje nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale także karną za popełnione czyny nieuczciwej konkurencji. I tak:

kara aresztu lub grzywny grozi np. za brak oznaczeń towarów lub błędne oznaczenia, niepoinformowanie o ryzyku związanym z korzystaniem z danego produktu, czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, sprzedaży premiowanej, loterii promocyjnej, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacje o swoim lub innym przedsiębiorstwie;

• kara pozbawienia wolności grozi m.in. za organizowanie i kierowanie systemem sprzedaży lawinowej (od 6 miesięcy do 8 lat), prowadzenie i organizowanie systemu argentyńskiego (od 3 miesięcy do 5 lat lub - jeśli wartość zgromadzonego w ten sposób mienia jest znacząca - od 6 miesięcy do 8 lat);

• kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat grozi za bezprawne wykorzystanie poufnej informacji (postrzeganej za tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa), podobnie za produkowanie tzw. podróbek innych towarów.

Ściganie przestępstw następuje na wniosek, a wykroczeń - na żądanie pokrzywdzonego lub instytucji chroniących zbiorowe interesy przedsiębiorców lub konsumentów.

oprac. cg/ma

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Twój Biznes
Personel i Zarządzanie – prenumerata390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mira Michalska

Doradca

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK