| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Własny sklep internetowy

Własny sklep internetowy

Prowadzenie własnego biznesu przybiera w obecnych czasach różne formy. Postępująca informatyzacja i powszechny dostęp do Internetu powodują, że coraz więcej przedsiębiorców szuka alternatywnych rozwiązań prowadzenia działalności. Jedną z możliwości jest działalność w formie sklepu internetowego. Zakupy w takim sklepie stają się coraz bardziej popularne ze względu na wygodę i niższe ceny. Z drugiej strony prowadzenie własnego sklepu internetowego pozwala dotrzeć do nowej grupy odbiorców i to taniej niż na tradycyjnym rynku.

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego wymaga, aby sklep funkcjonujący w Internecie był właściwie oznaczony. Jest to także w interesie prowadzącego sklep. Odpowiednia informacja pozwala konsumentom dotrzeć do właściwego adresu. Przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów określają, jakich informacji może żądać konsument od przedsiębiorcy, tak więc i od podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

Informacje, które powinny być zamieszczone na stronie to:

• nazwa firmy,

• REGON,

• nazwa organu, który zarejestrował działalność gospodarczą,

• dane teleadresowe,

• cena oferowanych produktów, która powinna zawierać wszystkie dodatkowe opłaty (cła, podatki, koszty transportu etc.),

• regulamin określający rodzaje i zakres usług oraz warunki ich świadczenia, tryb postępowania reklamacyjnego, zasady zapłaty za towar. Konsument ma prawo do nieodpłatnego dostępu do regulaminu, w taki sposób, by mógł go odtwarzać i utrwalać w komputerze.

PRZYKŁAD

Janusz W. prowadzi sklep internetowy. Na dole swojej strony internetowej zamieścił ogłoszenie, że regulamin jest dostępny do ściągnięcia. Każdy więc może zapisać plik na dysku i zapoznać się z funkcjonowaniem sklepu.

Ponadto prowadzący sklep internetowy powinien poinformować o sposobach i terminie dostawy produktu. W razie braku odmiennych ustaleń, przedsiębiorca powinien wykonać umowę najpóźniej w ciągu 30 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o jej zawarciu. Na stronie należy zamieścić informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Przedsiębiorca, który nie zamieszcza na stronie internetowej wymaganych informacji albo podaje nieprawdziwe dane, podlega karze grzywny.

W momencie kiedy mamy już założoną działalność gospodarczą, własny adres oraz stronę internetową z podanymi potrzebnymi informacjami, możemy zacząć sprzedawać w Internecie.

Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z zawieraniem umów sprzedaży. Jest to przecież główny rodzaj działalności podjętej przez przedsiębiorcę. Umowę sprzedaży reguluje art. 535 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej k.c.). Umowa sprzedaży, najogólniej mówiąc, polega po stronie kupującego na zapłacie ceny, a po stronie sprzedającego na wydaniu towaru. Dochodzi do skutku przez zgodne i dobrowolne oświadczenie woli stron.

Do obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy należy poinformowanie konsumenta o zawieraniu umowy sprzedaży. Sprzedawca powinien więc jasno ustalić, na jakich zasadach można kupować w jego sklepie. Do podstawowych sposobów zawierania umów elektronicznych należą:

• tryb ofertowy - polegający na przesłaniu przez konsumenta odpowiedzi na ofertę zamieszczoną na stronie sklepu internetowego. Jest to podstawowy tryb sprzedaży. W praktyce prowadzący sklep internetowy na stronie zamieszcza ofertę sprzedaży jakiegoś przedmiotu. Kupujący przegląda stronę i chcąc kupić, akceptuje ofertę,

• zawarcie umowy na bieżąco - polegające na zawarciu umowy w czasie rzeczywistym poprzez wypełnienie zamieszczonego na stronie formularza albo przez przeniesienie wybranego produktu do koszyka. Nie różni się on zbytnio od oferty, z tą różnicą, że to kupujący określa jej niektóre elementy (np. miejsce odbioru),

• licytacja internetowa - polegająca na oferowaniu wyższej ceny niż zaproponowana przez konkurenta.

Sprzedawca posługujący się formularzem musi zapewnić konsumentowi możliwość dokonywania poprawek. Niedopuszczalne jest także, aby kupujący nie mógł wycofać się z transakcji albo zmienić jej treści (np. telefonicznie zmienia miejsce odbioru). Przedsiębiorca posługujący się wzorem umowy w postaci elektronicznej powinien umożliwić konsumentowi przechowywanie i odtwarzanie tego wzoru. Sprzedawca musi również wskazać języki, w jakich umowa może być zawarta. Ponadto powinien on poinformować klienta o możliwych formach płatności (zapłata kartą kredytową, przelew oraz e-przelew, zapłata gotówką przy odbiorze) oraz pozostawić mu swobodę wyboru.

Istotną kwestią jest też określenie chwili i miejsca zawarcia umowy. Strony mają możliwość samodzielnego uregulowania zarówno miejsca, jak i daty jej zawarcia. Dopiero w sytuacji, kiedy strony nie określą w umowie tych elementów, zastosowanie znajdą postanowienia art. 70 k.c. Zgodnie z jego treścią, w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy. Jeśli natomiast pojawią się wątpliwości co do miejsca zawarcia umowy, wówczas przyjmuje się, że została ona zawarta w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy.

Należy jednak pamiętać, że sprzedaż produktów będzie polegała na braku bezpośredniego kontaktu pomiędzy sprzedającym a kupującym. Dlatego też ważne jest, aby informacje na stronie internetowej były podane w rzetelny i budzący zaufanie sposób. Zawarcie umowy sprzedaży ze sklepem internetowym podlega kategorii umów zawieranych na odległość. Są to umowy zawierane bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Są one uregulowane w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów.

W odróżnieniu od tradycyjnej formy umowy sprzedaży klient sklepu internetowego ma prawo w ciągu 10 dni od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar, do zwrotu towaru bez podawania przyczyny rezygnacji. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest złożenie przez kupującego oświadczenia sprzedającemu w podanym powyżej terminie. W oświadczeniu klient deklaruje zwrot towaru. To uprawnienie powoduje więc, że kupujący w sklepie internetowym ma ustawowe prawo do zwrotu zakupionego na odległość towaru. Może to zrobić w dowolnej formie (np. listownie, telefonicznie). Prawa tego nie można ograniczyć. Nie jest też dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą kwoty odstępnego. Kupujący ma prawo zwrócić prawie każdy towar. Wyjątkiem są produkty, których użycie wyklucza oddanie towaru w stanie nienaruszonym (np. produkty spożywcze).

Termin 10 dni na odstąpienie od umowy ulega wydłużeniu do 3 miesięcy i jest liczony od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia, jeśli przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi określonych prawem informacji (art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów).

Jeżeli klient zgłosi zamiar odstąpienia od umowy, jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wyjątek stanowią koszty transportu zwracanego towaru, które to klient zobowiązany jest ponieść. Można się jednak umówić, aby to sprzedający za nie zapłacił.

PRZYKŁAD

Patryk J. zakupił 20 listopada 2009 r. w sklepie internetowym obuwie sportowe. Towar został dostarczony 22 listopada 2009 r. Po sprawdzeniu okazało się, że są o numer za duże. 25 listopada 2009 r. odesłał więc towar do sprzedawcy, który nie mógł odmówić przyjęcia go i oddania pieniędzy.

Jeśli od wydania towaru minęło 10 dni, kupujący traci uprawnienie do odstąpienia od umowy. Przysługuje mu natomiast prawo zgłoszenia reklamacji do sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Sytuację taką normuje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Z zawiadomieniem o wykrytej wadzie kupujący nie może zwlekać, ma bowiem jedynie dwa miesiące na zgłoszenie sprzedawcy od momentu jej stwierdzenia. Po upływie tego terminu konsument nie będzie mógł domagać się naprawy ani wymiany wadliwej rzeczy.

Do zachowania tego terminu wystarczy jednak wysłanie zawiadomienia przed jego upływem (liczy się data stempla pocztowego).

Korzystając z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, reklamację składa się w miejscu wskazanym przez sklep internetowy. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do niej w terminie 14 dni od jej złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową konsument ma prawo:

• żądać naprawy towaru albo

• domagać się wymiany na towar zgodny z umową.

Gdy naprawa lub wymiana nie jest możliwa lub też jest bardzo kosztowna i naraża konsumenta na znaczne niedogodności może on żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy.

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mrugas

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK