| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Ochrona patentowa za granicą

Ochrona patentowa za granicą

Jeżeli zgłaszany do ochrony patentowej wynalazek ma być chroniony także poza Polską, warto wystąpić z wnioskiem patentowym w procedurze europejskiej lub międzynarodowej. Pozwoli to zaoszczędzić czas i pieniądze, ale nie tylko.

Procedura udzielania patentów europejskich rozpoczyna się od badania formalnego oraz obowiązkowego poszukiwania europejskiego. Ta część procedury kończy się po 18 miesiącach - licząc od daty pierwszeństwa - publikacją europejskiego zgłoszenia patentowego oraz sporządzeniem sprawozdania z poszukiwania (wraz z pisemną opinią dotyczącą zdolności patentowej wynalazku). Po publikacji europejskiego zgłoszenia patentowego zgłaszający może złożyć wniosek o przeprowadzenie pełnego badania oraz je opłacić.

Rozdzielenie etapu poszukiwania i pełnego badania daje zgłaszającemu możliwość oceny (na podstawie sprawozdania z poszukiwań) szansy uzyskania patentu oraz podjęcia decyzji o ewentualnym złożeniu wniosku o przeprowadzenie pełnego badania wynalazku (co się wiąże z ponoszeniem dalszych kosztów).

Urząd Patentowy, po przeprowadzeniu badania formalnego oraz poszukiwania patentowego, uzgadnia z zainteresowanym ostateczny kształt zgłoszenia. Jeżeli postępowanie zmierza do udzielenia patentu, zgłaszający jest zobowiązany do wniesienia tłumaczenia opisu zgłoszeniowego (z zastrzeżeniami) na pozostałe dwa języki urzędowe EPO oraz do uiszczenia opłaty za udzielenie patentu, a także druk opisu.

Badanie merytoryczne ma na celu sprawdzenie, czy wynalazek spełnia wymagania nowości światowej, poziomu wynalazczego i przemysłowej stosowalności. Jeśli przebiegnie pomyślnie, EPO wydaje decyzję o udzieleniu patentu i publikuje opis w swoim biuletynie. Zgłaszający musi wówczas (w terminie do trzech miesięcy) uiścić opłatę za udzielenie patentu, a następnie cyklicznie płacić za kolejne lata ochrony patentowej.

W trakcie procedury walidacyjnej patentu przed urzędami krajowymi trzeba przetłumaczyć dokumenty patentowe na język urzędowy tych państw, w których żąda się ochrony.

Udzielenie patentu europejskiego jest skuteczne z dniem ukazania się w Europejskim Biuletynie Patentowym wiadomości o przyznaniu ochrony. W ciągu 9 miesięcy od daty publikacji można wnosić sprzeciw wobec tej decyzji. Rozpoczyna on procedurę sprzeciwową, która może skutkować unieważnieniem przyznania ochrony.

Od decyzji kończącej postępowanie zgłoszeniowe, względnie sprzeciwowe, można składać odwołanie do Izby Odwoławczej EPO.

Za zgłoszenie europejskie (w ciągu miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia) należy uiścić następujące opłaty:

• za przekazanie: 300 zł,

• za zgłoszenie, gdy europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane w formie elektronicznej (online): 100 €; gdy zostało dokonane na nośniku papierowym: 180 €,

• za przeprowadzenie poszukiwań: 1 050 €,

• za szesnaste i każde następne zastrzeżenie patentowe: 200 €.

Opłatę za przekazanie wnosi się na konto Urzędu Patentowego RP, a pozostałe kwoty wpłaca się na konto Europejskiego Urzędu Patentowego.

Wniosek o przeprowadzenie pełnego badania wiąże się z następującymi kosztami:

• za wyznaczenie każdego państwa członkowskiego (które obejmie patent europejski): 85 €,

• za przeprowadzenie badań: 1405 €.

Opłaty za wyznaczenie wszystkich krajów członkowskich uważa się za uiszczone po dokonaniu wpłaty za 7 państw (czyli 7 x 85 = 595 €).

Opłata za udzielenie patentu (razem z opłatą za wydrukowanie opisu patentowego) zależy od pojemności opisu:

• patent opiewający na maksimum 35 stron to koszt 790 €,

• powyżej 35 stron za każdą dodatkową stronę należy dodatkowo zapłacić po 12 €.

Ponadto trzeba cyklicznie ponosić koszty ochrony za kolejne lata.

Patenty europejskie są droższe od patentów krajowych, ale i tak się opłacają, o ile zgłaszający wybrał więcej niż pięć państw, na których terenie pragnie uzyskać ochronę.

Tryb Euro-PCT łączy elementy procedur międzynarodowej i europejskiej. Charakteryzuje się tym, że początkowa część procedury (tzw. faza międzynarodowa) podlega postanowieniom Układu o współpracy patentowej (PCT). Po jej zakończeniu postępowanie przekazywane jest do Europejskiego Urzędu Patentowego i rozpatrywane w trybie procedury europejskiej, która, zakończona pomyślnie, skutkuje przyznaniem patentu europejskiego w krajach będących członkami Konwencji o patencie europejskim.

Zgłaszający może wybrać procedurę, wg której będzie ubiegać się o ochronę patentową. Zastosowanie jednej procedury nie wyklucza możliwości skorzystanie z innej.

Zgłoszenie do ochrony patentowej dokonywane na podstawie procedur krajowych poszczególnych państw jest opłacalne wtedy, gdy zgłaszającego interesują maksymalnie trzy kraje. W każdym innym przypadku korzystniejsze jest zgłoszenie europejskie lub międzynarodowe (w trybie PCT).

Ubiegający się o ochronę na podstawie ustawodawstwa danego kraju musi być świadomy, że przed upływem rocznego okresu pierwszeństwa powinien dopełnić wszelkich formalności zgłoszeniowych, w tym uiścić niezbędne opłaty za zgłoszenie pod rygorem unieważnienia zgłoszenia.

W każdym kraju obowiązują odrębne wymagania proceduralne i formalne, inaczej prowadzone są merytoryczne badania wynalazku, poszukiwania patentowe czy wreszcie postępowania sprzeciwowe, wszczynane na wniosek osób trzecich.

Dokumentację należy złożyć w języku urzędowym obowiązującym w danym kraju. Także korespondencja odbywa się w języku państwa przyjmującego zgłoszenie. To wszystko znacznie komplikuje proces uzyskania ochrony na podstawie pojedynczych procedur krajowych oraz podnosi koszty.

Porozumienie londyńskie jest opcjonalnym porozumieniem państw należących do Europejskiej Organizacji Patentowej. Jego celem jest obniżenie kosztów tłumaczeń związanych z uzyskaniem patentu europejskiego.

Analizy, które na zlecenie MG przeprowadzili naukowcy, wskazują, że średni koszt tłumaczenia patentu na jeden język urzędowy wynosi 1400 euro (przeciętny patent europejski liczy 22 strony, z czego 20 wymaga tłumaczenia; jedna strona tłumaczenia kosztuje 70 euro). W praktyce walidacja obejmuje najczęściej terytorium siedmiu państw, co daje kwotę ok. 7000 euro.

Protokół Londyński został przyjęty 17 października 2000 r., a wszedł w życie 1 maja 2008 r. Dotąd ratyfikowały go: Chorwacja, Dania, Łotwa, Litwa, Holandia, Francja, Liechtenstein, Słowenia, Niemcy, Luksemburg, Szwajcaria, Islandia, Monako, Szwecja i Wielka Brytania (za: www.apabat.pl).

Zgodnie z porozumieniem, kraje, które ratyfikowały Protokół, zrezygnowały z wymogu przygotowywania tłumaczeń patentów europejskich na swój język krajowy, co pozwala obniżyć koszty. Państwa te jednak nadal mogą wymagać tłumaczenia zastrzeżeń patentowych na obowiązujący w nich język urzędowy.

Polska dotąd nie przystąpiła do Porozumienia. Zgodnie z wyliczeniami Urzędu Patentowego, gdyby tak się stało, znacznie uszczupliłoby to wpływy finansowe z tytułu europejskich patentów. Możliwy do osiągnięcia roczny przychód budżetu państwa w 2009 r. z tytułu tłumaczeń spadłby z 856 tys. zł do 336 tys. zł (w wyniku zmniejszenia opłat przez UP RP za publikację każdego patentu europejskiego z 230 zł do 90 zł). Z pewnością jednak Urząd zrekompensowałby ten spadek, podnosząc inne opłaty - choćby za utrzymanie ochrony płynącej z patentu na terytorium RP.

Straciliby także rzecznicy patentowi, którzy sami dokonują tłumaczeń opisów patentowych oraz biura tłumaczeń - i to aż o 87,5%.

W ostatnich dniach czerwca br. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie, podczas którego rzecznicy patentowi, przedstawiciele Urzędu Patentowego RP oraz Ministerstwa Gospodarki debatowali na temat terminu ratyfikacji. Ustalili, że wymaga ona niezbędnych przygotowań. Według uczestników, brak tłumaczeń patentów europejskich na język polski może utrudnić polskim przedsiębiorcom dostęp do informacji patentowej. Stąd niezbędne jest stworzenie systemu, który będzie dokonywał automatycznych tłumaczeń. Nie ustalono, kiedy Polska mogłaby zostać stroną Porozumienia Londyńskiego.

Komisja Europejska i Parlament Europejski wspólnie z Europejskim Urzędem Patentowym (EUP) od ok. 10 lat pracują nad wprowadzeniem jednolitego patentu wspólnotowego (Community Patent - CP), który ma obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej.

Nie ma on zastąpić dotychczasowego systemu europejskiego, ale go wzbogacić. Zgodnie z ideą ma przede wszystkim uprościć i ujednolić ubieganie się o ochronę patentową, co jest istotne szczególnie w przypadku przedsiębiorców z sektora MSP, dla których obecnie obowiązujące procedury są często zbyt skomplikowane.

Korzyści związane z obowiązywaniem wspólnotowego patentu mają być następujące:

• ujednolicenie prawa patentowego na terytorium całej Unii Europejskiej;

• utworzenie centralnego, europejskiego trybunału patentowego, który rozstrzygałby wszystkie sprawy związane z procedurą uzyskania patentu wspólnotowego (jurysdykcja miałaby być oparta na Centralnym Sądzie z siedzibą przy Sądzie Pierwszej Instancji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu);

• powstanie jednolitego orzecznictwa w sprawach patentowych, obowiązującego na całym terenie Unii (oficjalnym językiem postępowania ma być język państwa pozwanego, a odwołania mają być rozstrzygane przez Sąd Pierwszej Instancji;

• zmniejszenie kosztów tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe poszczególnych krajów członkowskich (prawdopodobnie tłumaczone miałyby być jedynie skróty i zastrzeżenia);

Badaniem i udzielaniem patentów wspólnotowych miałby się zajmować Europejski Urząd Patentowy. Zgłoszenia byłyby składane do niego, ale też za pośrednictwem krajowych urzędów, i to w języku narodowym zgłaszającego. Dokumenty następnie trafiałaby do tłumaczenia na jeden z języków obowiązujących w EUP (angielski, francuski lub niemiecki) - bez kosztów dla zgłaszającego.

Trwają prace nad ostatecznym kształtem systemu. Mają się zakończyć w nadchodzącym roku.

Oprac.: Kacha

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Twój Biznes

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie – prenumerata390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK