| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Jak zawiesić działalność gospodarczą - podstawowe informacje

Jak zawiesić działalność gospodarczą - podstawowe informacje

W związku z wejściem w życie 20 września 2008 r. przepisów ustawy z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw pojawiły się liczne wątpliwości, na które Ministerstwo Gospodarki udzieliło wyjaśnień.


Od chwili wejścia w życie nowelizacji ustawy SDG zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej odbywa się w organach ewidencyjnych na podstawie przepisów ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej. Przepisy ustawy SDG określające tryb zgłaszania zawieszenia i wpisu do ewidencji obowiązują od 31 marca 2009 r.

Artykuł 14a ustawy SDG wprowadza ogólną zasadę, że tylko ten przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej, który nie zatrudnia pracowników.

Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Stosownie do art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoba zatrudniona - w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy - pozostaje w stosunku pracy i tym samym jest stroną tego stosunku. Osoby wykonujące pracę w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy agencyjnej, o dzieło czy zlecenia) nie są pracownikami, chyba że treść takich umów będzie wykazywać cechy stosunku pracy. Wówczas takie zatrudnienie należy traktować jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, uznaje się, że przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej są traktowani w sferze praw i obowiązków, szczególnie w sferze podatkowej, tak jakby nadal wykonywali działalność gospodarczą. Nie będzie miał do nich zastosowania art. 14a ustawy SDG.

Ze względu na fakt, że organ ewidencyjny nie może żądać od przedsiębiorcy dokumentów nieprzewidzianych przepisami prawa, zdaniem Ministerstwa Gospodarki wystarczy poinformować przedsiębiorcę w tym zakresie.

Zgłoszenie przez przedsiębiorcę informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej albo informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej skutkuje zmianą wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

Ponieważ ustawodawca nie reguluje kwestii wydawania dokumentów potwierdzających fakt zgłoszenia ww. informacji, natomiast taki dokument będzie niezbędny dla przedsiębiorcy w celu potwierdzenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przed innymi organami (urząd skarbowy, ZUS), w ocenie Ministerstwa Gospodarki za właściwe należy uznać, iż organ ewidencyjny powinien wydać przedsiębiorcy zaświadczenie o zmianie wpisu w ewidencji w związku z dokonanym przez przedsiębiorcę zgłoszeniem.

Ustawodawca nie reguluje kwestii opłaty za wydanie zaświadczenia w związku ze zgłoszeniem przez przedsiębiorcę informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej albo informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Pobieranie opłaty za wydanie zaświadczenia w tym zakresie powinno zatem odbywać się na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o opłacie skarbowej.

Przedsiębiorca w zgłoszeniu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinien wskazać okres, na jaki nastąpi zawieszenie.

Przedsiębiorca może zatem dowolnie określić czas zawieszenia. Może on być określony konkretnymi datami (data rozpoczęcia i data zakończenia), ale nie ma też żadnych przeszkód prawnych, aby przedsiębiorca mógł wskazać okres zawieszenia w miesiącach (np. na sześć miesięcy).

Nowe zasady zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej

Należy zatem domniemywać, że datą rozpoczynającą zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej może być konkretna data wskazana w zgłoszeniu informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, a jeżeli przedsiębiorca nie wskaże takiej daty, należy uznać, że zawieszenie rozpocznie się od dnia złożenia organowi zgłoszenia informacji w tym zakresie.

W opinii Ministerstwa Gospodarki niedopuszczalne jest natomiast wskazanie przez przedsiębiorcę w zgłoszeniu daty rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wcześniejszej niż data złożenia tego zgłoszenia.

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej uwarunkowane jest złożeniem zgłoszenia informacji w tym zakresie. Zgłoszenie takie powinno zostać złożone przed upływem okresu, na jaki przedsiębiorca zadeklarował zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. W przedmiotowym zgłoszeniu przedsiębiorca powinien wskazać datę, z którą nastąpi wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Data wznowienia nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku, nie może być także wskazana po upływie maksymalnego okresu, na jaki może zostać zawieszone wykonywanie działalności gospodarczej, tj. po upływie 24 miesięcy od daty zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Niezłożenie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy będzie skutkować wykreśleniem przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.

oprac. Gyöngyvér Takáts

ekonomista

 

1 Informacje pochodzą z portalu internetowego Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl/Przedsiębiorcy.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK