| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

Producenci, importerzy produktów, a także ich dystrybutorzy mogą ponosić bardzo surową odpowiedzialność w związku z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów. Prócz roszczeń, które przysługują konsumentom, producent, importer, dystrybutor takich towarów muszą się liczyć z możliwością wycofania ich z rynku, wpisaniem do rejestru produktów niebezpiecznych, a nawet w określonych sytuacjach z karą pieniężną w wysokości do 100 000 złotych.

Ustawodawca wskazuje, że wycofanie produktu z rynku polega na odebraniu przez producenta wszystkich egzemplarzy produktu od dystrybutorów oraz zakazaniu prezentowania i oferowania przez dystrybutorów takiego produktu konsumentom.

W ustawie został przewidzianych również mechanizm „wtórnej” kontroli. Mianowicie, organ nadzoru może wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej o przeprowadzenie kontroli mającej na celu stwierdzenie, czy decyzje, o których mowa powyżej (zarówno związane, jak i wydawane w ramach uznania administracyjnego) zostały wykonane.

Jedną z dotkliwych konsekwencji naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów jest wpisanie do rejestru produktów niebezpiecznych. Rejestr ten jest prowadzony przez organ nadzoru.

W rejestrze produktów niebezpiecznych są gromadzone informacje o produktach, które nie spełniają ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności:

1) dane umożliwiające identyfikację produktu;

2) informacje o:

a) rodzaju i zakresie zagrożeń stwarzanych przez produkt,

b) środkach, jakie zastosowano w odniesieniu do produktu.

Organ nadzoru dokonuje wpisów do rejestru produktów niebezpiecznych w przypadku wydania decyzji dotyczących stwierdzenia, że produkt może stwarzać zagrożenie dla określonych kategorii konsumentów, jak i - co zrozumiałe - sytuacji gdy produkt nie jest bezpieczny.

Warto wskazać, że do rejestru są wpisywane również dane producenta, w tym określenie, czy jest to wytwórca z Unii Europejskiej, wytwórca spoza Unii Europejskiej, przedsiębiorca występujący jako wytwórca, osoba naprawiająca lub regenerująca produkt, przedstawiciel wytwórcy, importer produktu, inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji produktu (§ 5 pkt. 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych10.

Taki wpis może być szczególnie dotkliwy dla przedsiębiorcy z punktu widzenia jego postrzegania na rynku, albowiem informacje zawarte w rejestrze produktów niebezpiecznych są publicznie dostępne. Sprawdzenie zawartości rejestru jest możliwe nawet za pośrednictwem internetu na stronie www. http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3 pub/. Co więcej, organ nadzoru może w każdym czasie odrębnie podać do publicznej wiadomości fakt dokonania wpisu do rejestru produktów niebezpiecznych.

Organ nadzoru usuwa wpis w rejestrze, w przypadku gdy osoba zainteresowana udowodni, że:

1) wycofano produkt z rynku;

2) niezgodności z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa zostały wyeliminowane.

Wpis w rejestrze usuwa się nie wcześniej niż:

1) w terminie 6 miesięcy od przekazania przez osobę zainteresowaną dowodów wycofania produktu z rynku.

2) w terminie 12 miesięcy od przekazania przez osobę zainteresowaną dowodów potwierdzających wyeliminowanie niezgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.

Ustawa zwiera szeroki katalog deliktów administracyjnych, za które mogą być wymierzone dotkliwe kary pieniężne.

Organ nadzoru może, w drodze decyzji, nałożyć na producenta lub dystrybutora karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł za:

1) niewykonanie obowiązku niezwłocznego powiadomienia organu nadzoru, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny,

2) nieudzielenie informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy produkt jest bezpieczny lub udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

3) niewykonanie decyzji organu nadzoru, o których była mowa powyżej w niniejszym artykule

4) wprowadzenie na rynek produktu umieszczonego w rejestrze produktów niebezpiecznych.

Organ nadzoru może, w drodze decyzji, nałożyć na producenta karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł za:

1) niewykonanie obowiązków w zakresie dostarczania konsumentom informacji na temat zagrożeń związanych z produktem (zob. art. 10 ustęp 2 ustawy)

2) wprowadzenie na rynek produktu niespełniającego wymagań bezpieczeństwa.

Organ nadzoru może, w drodze decyzji, nałożyć na dystrybutora karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł za:

1) dostarczanie produktów, o których wie, lub o których - zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem zawodowym - powinien wiedzieć, że nie spełniają one wymagań bezpieczeństwa;

2) nieprzekazanie producentom, organowi nadzoru oraz wojewódzkiemu inspektorowi inspekcji handlowej informacji przekazywanych przez konsumentów o zagrożeniach powodowanych przez produkty;

3) nieprzedstawienie organowi nadzoru lub wojewódzkiemu inspektorowi inspekcji handlowej dokumentacji niezbędnej do ustalenia pochodzenia produktu.

Wysokość kary pieniężnej, o których mowa powyżej, ustala się, uwzględniając w szczególności stopień oraz okoliczności naruszenia obowiązków. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji organu nadzoru. Egzekucja kary pieniężnej następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

dr Bartosz Draniewicz

 

1 Dz.U. Nr 229, poz. 2275; dDalej w skrócie ustawa.

2 Dz.U. Nr 11, poz. 84.

3 Dz.U. Nr 42, poz. 473.

4 J.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150. Tak J. Rotko [w:] Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. Jerzy Jendrośka, Wrocław 2001, s. 526-527.

5 W artykule nie podaję konkretnych nazw produktów - wskazując tylko na ich rodzaj.

6 Dz.U. Nr 80, poz. 694.

7 Do kontroli stosuje się przepisy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o inspekcji handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn.zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

8 Zob. E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1997, s. 131-132.

9 Zob. J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Warszawa 2006, s. 297-298.

10 Dz.U. Nr 87, poz. 814.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK