| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zasada jednego okienka w sądzie rejestrowym

Zasada jednego okienka w sądzie rejestrowym

Idea „jednego okienka” nie jest w polskim prawie nowością. Od kilku lat poszczególne rządy postulują uproszczenie procedur ewidencjonowania działalności gospodarczej i rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przyjęte rozwiązanie tylko formalnie (i to nie w każdym przypadku) pozwala na złożenie wszystkich wniosków w jednym zamiast w czterech „okienkach”, tyle że z pierwszego „okienka” dokumenty są przesyłane do pozostałych trzech „okienek”, czasem przy konieczności zachowania pewnej kolejności. Nadal więc procedury są załatwiane w czterech „okienkach”, tyle że samo złożenie wniosków i dokumentów może nastąpić do jednego „okienka”. Do tej pory przedsiębiorca samodzielnie składał wnioski do US, ZUS i GUS, a co za tym idzie - jeżeli była taka potrzeba - to robił to osobiście w ciągu jednego dnia - obecnie nawet przy założeniu, że sąd rejestrowy dotrzyma wskazanego w ustawie 3 dniowego terminu instrukcyjnego, to nadal pozostaje kwestia czasu doręczenia korespondencji przez pocztę. Można więc stwierdzić, że to, co do tej pory przedsiębiorca mógł zrobić w jeden dzień, obecnie będzie trwało w najlepszym razie 4-5 dni. Zatem skrócenie procedury okazuje się fikcją.

Należy również zauważyć, że sądy rejestrowe zostały obarczone nowymi zadaniami (przy czym zadań nie ubyło w pozostałych urzędach), za czym nie poszło zwiększenie zatrudnienia kadry urzędniczej, zatem istnieje realne zagrożenie, że nowe czynności przy natłoku wcześniejszych obowiązków spowodują dalsze spowolnienie procedur.

Wdrożenie nowej procedury spowodowało rosnące koszty, które obciążają budżet - do tej pory sądy rejestrowe wysyłały znacznie mniej korespondencji.

Większość opisanych wyżej niedogodności mogłaby zostać usunięta przez stworzenie ekspozytur poszczególnych urzędów przy sądach rejestrowych, co jednocześnie zapewniłoby fachową informację oraz zniwelowałoby czas dojścia korespondencji pomiędzy sądem rejestrowym, a poszczególnymi urzędami.

Warto zaznaczyć, że - zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

We wskazanych wyżej przypadkach przedsiębiorca ma obowiązek założyć konto bankowe, a więc oprócz rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców potrzebna jest jeszcze co najmniej jedna dodatkowa wizyta w banku, chyba że bank umożliwia założenie konta przez internet.

Pewną część mankamentów nowych rozwiązań prawnych dostrzeżono i - zgodnie z propozycją Ministerstwa Gospodarki - projektowane są kolejne zmiany instytucji „jednego okienka”, w tym niektóre zbieżne z postulatami zawartymi w niniejszym artykule20.

 

dr Łukasz Zamojski

sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach

Przypisy

 1 Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn.zm.).

 2 Na mocy art. 5 pkt 4 ustawy z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 2125).

 3 Druk sejmowy nr 1833, Sejmu IV kadencji.

 4 Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

 5 Wykreślenie nie jest wprost wymienione w treści art. 19b ust. 1 ustawy o KRS, ale zgodnie z regulacją art. 20 ust. 4 ustawy o KRS wpisem w rejestrze jest również wykreślenie.

 6 Najczęściej występujące wpisy o takim charakterze to: sprostowania wpisu na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o KRS bądź art. 350 k.p.c., wykreślenie podmiotu z rejestru na skutek jego przekształcenia, połączenia bądź podziału (np. na podstawie przepisów k.s.h.), wykreślenie danych niedopuszczalnych w trybie art. 12 ust. 3 ustawy o KRS.

 7 Fragment uzasadnienia ustawy z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy prawo działalności gospodarczej, druk sejmowy Sejmu IV Kadencji nr 1833.

 8 Z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw, Sejm RP VI Kadencji, druk sejmowy 1204.

 9 K. Kohutek, Komentarz do art. 19(b) ustawy o KRS [w:] K. Kohutek, Komentarz do ustawy z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.217.2125), w zakresie zmian do ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.01.17.209).

10 Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych z 26 marca 2009 r. kierowane do poszczególnych sądów rejestrowych, L.dz.DIR-S-III-020-13/09 Min. Spraw. Dep. Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, niepublikowane.

11 Ustawa z 13 października 1995 r. (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn.zm.).

12 Zob. M. Tarska [w]: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, tom V, s. 502.

13 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-300 k.s.h., tom I, LEX 2008, wyd. VI.

14 Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych z 26 marca 2009 r. kierowane do poszczególnych sądów rejestrowych, L.dz.DIR-S-III-020-13/09 Min. Spraw. Dep. Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, niepublikowane.

15 Informacja o zasadzie „jednego okienka” podana na stronie internetowej GUS pod adresem http://www.stat.gov.pl/gus/580_6080_PLK_HTML.htm.

16 Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych z 26 marca 2009 r., L.dz.DIRS-III-020-13/09 Min. Spraw. Dep. Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, niepublikowane.

17 Informacja podana na stronie internetowej ZUS pod adresem http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=1093.

18 Z informacji uzyskanych przez autora wynika, że sądy rejestrowe we Wrocławiu, Opolu, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie Koszalinie, Bielsku-Białej zwracają wnioski bez wezwania, natomiast sądy rejestrowe w Gliwicach, Bydgoszczy, Szczecinie, Toruniu, Poznaniu, Częstochowie wzywają do usunięcia braków formalnych, sąd w Katowicach zwraca wniosek rejestrowy, który nie zawiera wniosku do urzędu skarbowego, a w pozostałych dwóch przypadkach wzywa do usunięcia braków.

19 Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych z 26 marca 2009 r., L.dz.DIRS-III-020-13/09 Min. Spraw. Dep. Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, niepublikowane.

20 Zobacz artykuł w Gazecie Prawnej z 15 sierpnia 2009 r., Jedno okienko zacznie funkcjonować oraz artykuł w „Rzeczpospolitej” z 18 sierpnia 2009 r., Punkt kontaktowy wesprze jedno okienko.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Prawo Spółek

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK