| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Czy istnieje obowiązek przeklasyfikowania rodzajów działalności według PKD 2007 w przypadku planowanego wykreślenia spółki z KRS

Czy istnieje obowiązek przeklasyfikowania rodzajów działalności według PKD 2007 w przypadku planowanego wykreślenia spółki z KRS

Spółka z o.o. postanowiła zakończyć działalność 1 stycznia 2010 r. i zgłosić do KRS wniosek o likwidację. Spółka nie będzie już prowadziła produkcji. Czy ma obowiązek zgłosić w KRS zmiany w PKD do 31 grudnia 2009 r.?


RADA

Jeżeli do końca grudnia 2009 r. ukończą Państwo proces likwidacyjny spółki i złożą w sądzie rejestrowym wniosek o wykreślenie spółki z KRS, to nie będzie na Państwu ciążył obowiązek przeklasyfikowania rodzajów działalności w KRS z PKD 2004 na PKD 2007. W innym przypadku, gdy proces likwidacyjny spółki zamierzają Państwo zakończyć dopiero w 2010 r., to do 31 grudnia 2009 r. należy złożyć w sądzie wniosek o zmianę wpisu, tj. przeklasyfikowanie przedmiotu działalności spółki według PKD 2007.

UZASADNIENIE

Rozwiązanie spółki z o.o. następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru (art. 272 Kodeksu spółek handlowych; dalej: k.s.h.). Likwidacja spółki z o.o. ma charakter obligatoryjny, co oznacza, że spółka nie może utracić bytu prawnego bez przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego.

Do sądu rejestrowego w KRS należy zgłosić m.in. otwarcie likwidacji (art. 277 k.s.h.). Powołani likwidatorzy powinni zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Podstawą uznania likwidacji za zakończoną jest podział majątku spółki pomiędzy wierzycieli i ewentualnie wspólników, sporządzenie przez likwidatorów sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) oraz zatwierdzenie go przez zgromadzenie wspólników. Wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców ma charakter konstytutywny - z momentem wykreślenia spółka traci byt prawny (art. 272 k.s.h.).

Spółka z o.o., która nie zgłosi w sądzie rejestrowym otwarcia likwidacji i do 31 grudnia 2009 r. nie złoży wniosku o wykreślenie spółki z rejestru, ma obowiązek dokonać przeklasyfikowania swojej działalności według PKD 2007. Wynika to z tego, że PKD wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 stycznia 2004 r. należy stosować do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r., tj. przed 1 stycznia 2008 r., jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r.

Tym samym wszystkie istniejące podmioty gospodarcze - prowadzące działalność gospodarczą, a także podmioty, które zawiesiły swoją działalność lub też znajdują się w likwidacji, wpisane do KRS, mają obowiązek do końca grudnia 2009 r. dokonać przeklasyfikowania rodzajów działalności z PKD 2004 na PKD 2007. Otwarcie procesu likwidacyjnego spółki z o.o. i zgłoszenie tego faktu do sądu rejestrowego oznacza wprawdzie, że spółka zmierza do likwidacji i zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie oznacza to jednocześnie, że spółka ta utraciła już byt prawny. Z tych względów należy uznać, że jedynie otwarcie likwidacji i jej zakończenie oraz złożenie w sądzie rejestrowym najpóźniej do 31 grudnia 2009 r. wniosku o wykreślenie spółki z rejestru zwalnia spółkę z obowiązku przeklasyfikowania działalności według PKD 2007.

WAŻNE!

Jedynie otwarcie likwidacji i jej zakończenie oraz złożenie w sądzie rejestrowym najpóźniej do 31 grudnia 2009 r. wniosku o wykreślenie spółki z rejestru zwalnia spółkę z obowiązku przeklasyfikowania działalności według PKD 2007.

Inaczej jest, jeżeli spółka z o.o. otworzy proces likwidacyjny przed 31 grudnia 2009 r., a zakończy go dopiero w 2010 r. Taka spółka ulegnie rozwiązaniu dopiero w 2010 r., po uprzednim wykreśleniu jej z KRS, a zatem dopiero z momentem wykreślenia spółki przez sąd ustanie jej byt prawny. Z tego względu na takiej spółce z o.o., postawionej w stan likwidacji, ciąży obowiązek przeklasyfikowania przedmiotu swojej działalności według PKD 2007 do dnia 31 grudnia 2009 r.

PRZYKŁAD

I. W „Estera” sp. z o.o., zarejestrowanej w 2007 r., w listopadzie 2009 r. otwarto proces likwidacyjny i zgłoszono w tym zakresie stosowny wniosek do sądu rejestrowego. Proces likwidacyjny zakończył się w styczniu 2010 r. Odpowiednio wykreślenie spółki z rejestru stało się możliwe dopiero w styczniu 2010 r. Do stycznia 2010 r. spółka istniała, tzn. nie ustał jej byt prawny. Tym samym miała ona obowiązek dokonać przeklasyfikowania przedmiotu swojej działalności według PKD 2007 do 31 grudnia 2009 r.

II. W „Estera” sp. z o.o., zarejestrowanej w 2007 r., w listopadzie 2008 r. otwarto proces likwidacyjny i zgłoszono w tym zakresie stosowny wniosek do sądu rejestrowego. Proces likwidacyjny zakończył się w grudniu 2009 r. W dniu 30 grudnia 2009 r. złożono w sądzie rejestrowym wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Ponieważ wniosek o wykreślenie spółki z rejestru został złożony jeszcze w grudniu 2009 r., spółka nie miała obowiązku przeklasyfikowania przedmiotu swojej działalności według PKD 2007.

Niezależnie zatem od tego, czy podmiot gospodarczy likwidowany po 31 grudnia 2009 r. aktywnie prowadzi działalność gospodarczą, czy też otwarł proces likwidacyjny (sp. z o.o.), najpóźniej do 31 grudnia 2009 r. jego przedmiot działalności musi ulec przeklasyfikowaniu według PKD 2007 w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Z obowiązku tego może zostać zwolniony wyłącznie wtedy, gdy do 31 grudnia 2009 r. przestanie istnieć lub po zakończeniu postępowania likwidacyjnego złoży do KRS wniosek o wykreślenie go z ewidencji właśnie do 31 grudnia 2009 r.

• art. 270, 272, 277 i 282 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 104, poz. 860

• § 1 i 3-6 rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz.U. Nr 251, poz. 1885; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 59, poz. 489

Emilia Bartkowiak

aplikant radcowski

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK