| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym

Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym

2 maja 2009 r. weszły w życie zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy przyznano, że kilkuletni okres obowiązywania przepisów upadłościowych pozwolił na ocenę ich funkcjonowania w praktyce oraz ustalenie, które z rozwiązań nie sprawdziły się oraz wymagają korekt, jak też które przepisy wywołują wątpliwości przy interpretacji z tego względu, że są niewłaściwie sformułowane lub sprzeczne. Nowelizacja ma za zadanie uprościć procedury upadłościowe i przyspieszyć je.

1) wierzycieli, którym przysługują należności ze stosunków pracy i którzy wyrazili zgodę na ich objęcie układem;

2) rolników, którym przysługują wierzytelności z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego;

3) wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a także przez przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa, i którzy wyrazili zgodę na ich objęcie układem;

4) wierzycieli będących wspólnikami lub akcjonariuszami upadłej spółki kapitałowej, posiadających udziały lub akcje spółki zapewniające co najmniej 5 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, chociażby przysługiwały im wierzytelności wymienione w pkt 1-3;

5) pozostałych wierzycieli.

I gdy głosowanie nad układem odbywa się w grupach wierzycieli, obejmujących poszczególne kategorie interesów, układ jest przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się za nim większość wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, objętych odrębną listą uprawnionych do głosowania wierzycieli.

Przepisy po nowelizacji przewidują możliwość przyjęcia układu, nawet gdy nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli.

Jest to możliwe, gdy większość wierzycieli z pozostałych grup, mających łącznie dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania, wyraziła zgodę na przyjęcie układu, a wierzyciele z grupy lub grup, którzy wypowiedzieli się przeciwko przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego.

W postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu sędzia-komisarz może zatwierdzić listę wierzytelności w części obejmującej ustalone wierzytelności, jeżeli suma spornych wierzytelności nie przekracza 15 proc. ogólnej sumy wierzytelności.

Drobna wydawałoby się przeszkoda blokowała do tej pory sprzedaż upadłej firmy w całości. Pamiętajmy, że zwrot „upadłe przedsiębiorstwo” jest mylący. Często jest to normalnie funkcjonująca firma, tyle że generującą więcej kosztów niż przychodów. Przed nowelizacją przepisy nakazywały w praktyce „pokawałkowanie” firmy i sprzedaż poszczególnych jej aktywów osobno. To dla wierzycieli oznaczało odzyskanie mniejszych kwot na pokrycie ich strat z powodu niespłaconych przez firmę wierzytelności. Decydował o tym jeden przepis. Artykuł 319 ust. 5 p.u.n. stanowił, że wchodząca w skład przedsiębiorstwa nieruchomość, której dotyczy prawo pierwokupu przysługujące z mocy ustawy, podlega wyłączeniu i oddzielnej sprzedaży. Zazwyczaj najcenniejsze aktywa materialne firm to nieruchomości. Stanowią one przedmiot zabezpieczeń kredytów bankowych. Dlatego są też często obciążone prawem pierwokupu. Na przykład w ten sposób akcjonariusz zabezpiecza się przed sytuacją, że ktoś przejmie kontrolę nad firmą tylko po to, aby sprzedać cenne nieruchomości. Przed 2 maja 2009 r. obciążenie nieruchomości prawem pierwokupu wykluczało w praktyce sprzedaż firmy będącej właścicielem nieruchomości w całości. Obecnie ustawodawca w prosty sposób zmienił tę sytuację. Artykuł 319 ust. 5 p.u.n. w poprzednim brzmieniu został po prostu pominięty.

reklama

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2017 Komentarz54.90 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »