| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zmiany w przepisach dotyczących działalności gospodarczej

Zmiany w przepisach dotyczących działalności gospodarczej

Na przełomie 2008 i 2009 r. weszły w życie nowelizacje następujących ustaw: o prawie upadłościowym, o zastawie rejestrowym, kodeks cywilny, o prawie dewizowym, o funduszach inwestycyjnych, o ofercie publicznej i o ewidencji ludności.

4. Możliwość zabezpieczenia więcej niż jednej wierzytelności

W nowym stanie prawnym zastaw rejestrowy może zabezpieczać więcej niż jedną wierzytelność, jeśli przysługują jednemu wierzycielowi i wynikają z zawartych umów. Wierzytelności muszą być określone w umowie zastawniczej. Umowa zastawnicza jest zawierana w formie pisemnej i składana do akt rejestrowych w sądzie rejestrowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba zastawcy.

Nie obowiązują już przepisy o szczególnej formie w przypadku zbycia praw. Wystarczające jest zachowanie w każdym przypadku formy pisemnej umowy zastawniczej pod rygorem nieważności, także w przypadku ustanowienia zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. dla których zbycia wymagana była uprzednio forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi (zgodnie z art. 180 k.s.h.).

5. Załączniki do wniosku o wpis zastawu

Możliwe jest złożenie wniosku z załączoną umową, z której wynika nabycie przedmiotu zastawu wraz z zastawem rejestrowym, nabycie udziału we współwłasności przedmiotu zastawu lub nabycie wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym bądź jej części.

6. Jeden sposób oznaczania wysokości wierzytelności

Dotychczas strony oznaczały w umowie zastawniczej wysokość wierzytelności, a w przypadku wierzytelności przyszłej lub warunkowej - najwyższą sumę zabezpieczenia.

Nowelizacja uprościła te zasady i wprowadziła jeden system. Strony w umowie zastawniczej muszą określić najwyższą sumę zabezpieczenia i oznaczyć stosunek prawny, z którego wierzytelność wynika.

7. Zmiana definicji przedmiotu zastawu

Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, z wyjątkiem praw mogących być przedmiotem hipoteki, wierzytelności, na których ustanowiono hipotekę oraz statków morskich i statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej.

Zastaw rejestrowy może być ustanowiony także wówczas, gdy zastawca nabędzie przedmiot zastawu w przyszłości. Obciążenie zastawem rejestrowym takiego przedmiotu zastawu staje się skuteczne z chwilą jego nabycia przez zastawcę.

Jeżeli umowa zastawnicza nie stanowi inaczej, zastaw rejestrowy obejmuje rzeczy, prawa lub składniki zbioru rzeczy lub praw, które weszły w miejsce pierwotnego przedmiotu zastawu jako ich surogat, chyba że zmiana przedmiotu zastawu rejestrowego powoduje pokrzywdzenie zastawnika. Zmieniony przedmiot zastawu rejestrowego ujawnia się w rejestrze zastawów na wniosek zastawcy lub zastawnika. Zastaw rejestrowy obejmuje także przysługujące zastawcy roszczenia o odszkodowanie z tytułu utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub obniżenia wartości przedmiotu zastawu rejestrowego.

reklama

Autor:

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Zdjęcia


Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »