| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Działalność gospodarcza > Zapobieganie szkodom w środowisku - nowe obowiązki przedsiębiorców

Zapobieganie szkodom w środowisku - nowe obowiązki przedsiębiorców

Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie wdraża zasadę, zgodnie z którą zapobieganie i zaradzanie szkodom wyrządzanym środowisku naturalnemu powinno być realizowane poprzez popieranie reguły „zanieczyszczający płaci”.

1) do sprawcy bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku - gdy zagrożenie szkodą lub szkoda w środowisku zostały spowodowane przez ten podmiot,

2) do organu administracji publicznej - gdy zagrożenie szkodą lub szkoda w środowisku powstały na skutek podporządkowania się nakazowi wydanemu przez organ administracji publicznej.


Roszczenia powyższe mogą być realizowane na drodze postępowania cywilnego.


Jeśli organ ochrony środowiska samodzielnie podejmuje i prowadzi działania zapobiegawcze lub naprawcze, jest uprawniony do żądania od podmiotu korzystającego ze środowiska zwrotu poniesionych przez siebie kosztów przeprowadzenia tych działań.


Roszczenia organu względem podmiotu korzystającego ze środowiska o zwrot kosztów z tytułu przeprowadzonych przez organ ochrony środowiska działań zapobiegawczych lub naprawczych przedawniają się z upływem 5 lat od dnia zakończenia tych działań lub ustalenia sprawcy bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. Obowiązek poniesienia kosztów przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, ich wysokość oraz sposób uiszczenia określa, w drodze decyzji, organ ochrony środowiska. Do należności z tytułu obowiązku uiszczenia kosztów działań zapobiegawczych lub naprawczych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują organowi ochrony środowiska.


Ustawa wprowadziła ponadto zmiany w art. 187 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. W myśl tej nowej regulacji, jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu:

1) zintegrowanym,

2) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

3) wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

4) na wytwarzanie odpadów,

może zostać wprowadzony obowiązek ustanowienia zabezpieczeń finansowych dotyczących roszczeń z tytułu szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Zabezpieczenia te mogą mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Jednocześnie minister właściwy do spraw środowiska uzyskał kompetencję do określenia - w drodze rozporządzenia - rodzajów instalacji, w odniesieniu do których omawiane zabezpieczenia powinny zostać ustanowione. Na podstawie omawianego przepisu minister właściwy do spraw środowiska może również określić - w drodze rozporządzenia - metody określania wysokości zabezpieczenia roszczeń, w zależności od rodzaju prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska działalności, wielkości produkcji i parametrów technicznych instalacji.


Podstawa prawna:

- ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493).

Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie opiera się na zasadzie, w myśl której podmiot wyrządzający przez swoją działalność szkody w środowisku naturalnym lub powodujący bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem takich szkód jest za nie finansowo odpowiedzialny. Celem nowych przepisów jest nakłonienie podmiotów korzystających ze środowiska do przyjęcia środków i opracowywania praktyk minimalizujących ryzyko wyrządzenia szkody (oraz związanej z tym ich odpowiedzialności finansowej).


Tomasz Kowalewski

reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
CIT 2018. Komentarz (książka)299.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Foryś

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK