| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes i finanse > Ocena zdolności firmy do kontynuacji działalności

Ocena zdolności firmy do kontynuacji działalności

Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości zakłada się, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie. Jednostki powinny jednak zachować czujność wobec zdarzeń lub uwarunkowań ograniczających zdolność do kontynuowania działalności, ponieważ świadomość zagrożeń daje podstawę do ustalenia stopnia ryzyka związanego z dalszym prowadzeniem działalności.

• niewiarygodne i nierealne założenia leżące u podstaw prognoz ekonomicznych,

• brak analiz ekonomicznych lub ich wadliwość,

• rozpoczęcie nowych form działalności gospodarczej lub rozszerzenie dotychczasowej,

• anulowanie zleceń, np. z powodu upadłości zlecającego,

• uzależnienie od jednego odbiorcy, dostawcy lub produktu,

• utrata rynku zbytu, głównego dostawcy istotnego dla produkcji surowca, koncesji, licencji,

• wyniki kontroli skarbowych lub dewizowych,

• wymówienie przez bank umowy kredytowej,

• wzrost kosztów obsługi kredytów,

• reklamacje,

• nierozstrzygnięte postępowania sądowe oraz wyroki dotyczące ujawnionych spraw,

• zaciąganie nadmiernych kredytów i pożyczek,

• zmiany kursów walut, przepisów,

• odejście osób sprawujących kluczowe funkcje oraz zmiany personalne w zarządzie jednostki,

• trudności w skompletowaniu kadry kierowniczej,

• niedozwolone działania kierownictwa jednostki,

• strajki i zakłócenia pracy, konflikty z załogą.

Te zdarzenia nie zawsze muszą być znane jednostce na dzień bilansowy. Przeświadczenie o możliwości kontynuacji działalności przedsiębiorstwa w następnym okresie sprawozdawczym może wynikać m.in. z zebranych dowodów oraz potwierdzeń osób trzecich - wewnętrznych i zewnętrznych: banków, odbiorców produktów, dostawców materiałów (towarów), pracowników kontroli skarbowej, inspekcji pracy, radców prawnych itp.

Wskazówką pozwalającą na pełniejszą ocenę możliwości kontynuacji działalności jednostki może być analiza:

• kondycji gospodarczej przedsiębiorstwa na tle branży i wyrokowanie o jego rozwoju w przyszłości,

• prognozowanych przyrostów cen materiałów, produktów,

• sposobu zarządzania jednostką (efektywność, sprawność),

• zmian, które w istotny sposób wpłynęły na wynik finansowy oraz sytuację majątkową i finansową jednostki,

• wpływu utworzonych (nieutworzonych) rezerw w ubiegłych okresach sprawozdawczych na wynik okresu bieżącego,

• zdolności wytwórczej, a więc i potencjalnych przychodów w przyszłości,

• sytuacji dochodowej w dającej się przewidzieć przyszłości,

• sytuacji majątkowej i finansowej w następnym okresie sprawozdawczym,

• negatywnych trendów np. sprzedaży.

Innego rodzaju niezależnymi od jednostki czynnikami, które mogą znacząco wpłynąć na ograniczenie możliwości kontynuacji działalności, są np. katastrofy, zdarzenia nadzwyczajne wynikające z uwarunkowań geopolitycznych i społecznych itp.

Jeśli założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Sprawozdania finansowe za 2008 r. są już zatwierdzone, a do kolejnych ustawą nakazanych rozważań na temat kontynuacji działalności mamy kilka miesięcy. Warto jednak wykorzystać ten czas na analizę potencjalnych zagrożeń i podjąć działania, które mogą ustrzec jednostkę przed brakiem kontynuacji działalności.

• art. 6 ust. 1 i 2, art. 29 ust. 1, art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649

dr Weronika Gackowska

biegły rewident

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Młynarczyk

W mojej kilkunastoletniej praktyce prawniczej, jednym z najtrudniejszych zagadnień jest prowadzenie z pracownikami negocjacji czy to w zakresie konieczności dokonania zmian u pracodawcy obowiązujących regulacji dotyczących na przykład zmiany regulaminu wynagrodzeń, regulaminu premiowania, zmiany regulaminu pracy w zakresie ustalenia na przykład nowych norm czasu pracy - w każdym przypadku gdy nowe regulacje są niekorzystne dla pracowników a ich wprowadzenie wymaga zmian umów o pracę. Umiejętność negocjowania jest również niezwykle ważna, w każdym przypadku, gdy dotyczy to rozwiązania umowy o pracę , szczególnie gdy przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżą po stronie pracodawcy, czy też w przypadku wystąpienia u pracodawcy przypadku mobbingu, molestowania seksualnego czy też naruszenia zasad nierównego traktowania. W każdym z wyżej wymienionych przypadku, jak również w innych sprawach, które mogą wystąpić w ramach zatrudnienia pierwszorzędne znaczenie ma umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami w celu zminimalizowania wystąpienia konfliktu, lub w celu doprowadzenia do rozwiązania konfliktu i przywrócenia u pracodawcy normalnego toku działania i właściwych relacji pomiędzy pracownikami. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, bowiem zapewnienie normalnych warunków pracy, jak również przeciwdziałanie zjawiskom tworzących negatywną atmosferę. Umiejętność negocjowania i prowadzenia rozmów z pracownikami jest umiejętnością niezbędna, w którą, w mojej ocenie, musi być wyposażony pracownik HR. Pracownicy HR , nawet mając świadomość jak ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań i relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą, skupiają się w swojej pracy przede wszystkim na doskonaleniu znajomości przepisów prawa oraz szkoleniu się w umiejętności ich stosowania traktując to jako quasi „oręż”, który ma zapewnić pracodawcy ochronę prawną przy podejmowaniu działań wobec pracowników. Tymczasem wyłącznie znajomość przepisów prawa jakkolwiek niezbędna w tej pracy to jednak jak wynika z praktyki powinna korespondować z umiejętnościami negocjacyjnymi, gdyż dopiero to połączenie pozwala moim zdaniem wielu konfliktów uniknąć a praktycznie prawie wszystkie rozwiązać.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK