| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes i finanse > Jakie dokumenty związane z rocznym sprawozdaniem finansowym należy złożyć w rejestrze sądowym, a jakie opublikować w Monitorze Polskim B

Jakie dokumenty związane z rocznym sprawozdaniem finansowym należy złożyć w rejestrze sądowym, a jakie opublikować w Monitorze Polskim B

Obowiązek złożenia dokumentów do właściwego rejestru sądowego spoczywa na kierowniku jednostki (art. 69 ustawy o rachunkowości). Ich niezłożenie skutkuje sankcjami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. W rozdziale poświęconym odpowiedzialności karnej (art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości) wprost wskazuje się, że:

Kto wbrew przepisom ustawy: (...) nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym (...) - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Wszystkie większe jednostki (których roczne sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania), kontynuujące działalność na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, są obowiązane złożyć to sprawozdanie do ogłoszenia.

Większe jednostki, które podlegają obowiązkowi badania i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych, to:

• banki oraz zakłady ubezpieczeń,

• jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

• jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

• spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

• pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe (a więc w przypadku sprawozdań za 2008 r. wyrażenie „poprzedzający rok obrotowy” odnosi się do 2007 r.), spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

  b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro (przy zastosowaniu kursu NBP na dzień 31 grudnia 2007 r. równowartość w walucie polskiej tej kwoty wynosi 8 955 000 zł),

  c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro (przy zastosowaniu kursu NBP na dzień 31 grudnia 2007 r. równowartość w walucie polskiej tej kwoty wynosi 17 910 000 zł).

Jednostki te składają:

• Roczne sprawozdanie finansowe, tj.:

  - wprowadzenie,

  - bilans,

  - rachunek zysków i strat,

  - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,

  - rachunek przepływów pieniężnych,

• Opinię biegłego rewidenta (bez raportu),

• Odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,

• Odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie 4/201730.03 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »