| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes i finanse > Komercyjne i pozarządowe kredyty eksportowe

Komercyjne i pozarządowe kredyty eksportowe

Kredyty przeznaczone na finansowanie towarowej bądź usługowej wymiany zagranicznej mogą być kierowane do eksporterów lub importerów. Eksporterzy często są wspierani przez instytucje rządowe. By jednak uzyskać preferencje w finansowaniu, muszą taki kredyt ubezpieczyć w Polsce.

Stałe stopy procentowe CIRR publikowane są w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski i obowiązują od 15 dnia danego miesiąca do 14 dnia następnego miesiąca. Aktualne stopy dla wybranych walut przedstawiamy w tabelce.

Pierwszym krokiem jest złożenie w BGK wniosku o przyrzeczenie podpisania umowy DOKE wraz z dołączonym oświadczeniem krajowego dostawcy o krajowym pochodzeniu przedmiotu eksportu. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu. Po stwierdzeniu, że wszystkie warunki objęcia kredytu Programem DOKE zostały spełnione, BGK podejmuje decyzję o udzieleniu przyrzeczenia podpisania umowy DOKE.

Termin obowiązywania przyrzeczenia nie może być dłuższy niż 120 dni. Jeżeli w tym czasie nie zostanie podpisana umowa eksportowa, umowa kredytu eksportowego lub umowa ubezpieczenia kredytu eksportowego, wnioskodawca może wystąpić do BGK o przedłużenie tego terminu, nie dłużej jednak niż o 60 dni.

Celem ubezpieczeń kredytów eksportowych jest ochrona jednostek finansujących na wypadek strat poniesionych w związku z finansowaniem kontraktów eksportowych. Ubezpieczenie kredytów eksportowych obejmuje szkody poniesione przez jednostkę finansującą w związku z finansowaniem kontraktu eksportowego, jeżeli szkody te są następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko handlowe lub ryzyko polityczne. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczeń eksportowych nie obejmuje utraconych korzyści ani innych szkód pośrednich poniesionych przez ubezpieczającego, chyba że w umowie ubezpieczenia postanowiono inaczej.

Ubezpieczenie eksportowe dotyczy ryzyka handlowego, jeżeli kontrakt jest zawarty na okres dwóch lub więcej lat, lub ryzyka związanego ze zmianami kursów walutowych. Prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń eksportowych powierzone zostało Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Korporacja prowadzi działalność, udziela gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu własnym.

Limity wsparcia określa co roku ustawa budżetowa. Zapisany w niej jest limit, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania KUKE z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych, a także przewidywane na dany rok wypłaty ze środków budżetu państwa z tytułu poręczeń kredytów wraz z odsetkami oraz pożyczek udzielonych korporacji z budżetu państwa.

Z ubezpieczenia eksportowego oraz gwarancji ubezpieczeniowych mogą korzystać przedsiębiorcy, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący eksportu krajowych produktów i usług, dokonujący inwestycji bezpośrednich za granicą lub poszukujący zagranicznych rynków zbytu, oraz jednostki finansujące kontrakty eksportowe realizowane przez przedsiębiorców spełniających powyższe warunki.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie 4/201730.03 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »